Välkommen till reträtter, kurser och andra

program på Stiftsgården Marielund

 

  

Kallad till helighet - "konvertitreträtt"

9-11 november, fredag kväll - söndag lunch

Till reträtten välkomnas både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. Den är ett tillfälle till fördjupning tillsammans med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD. Vi är skapade av Gud och ämnade att bli förvandlade av hans helighet. I Kyrkans gemenskap övar vi oss i att i allt finna en mötesplats med Gud.

Pris: 1 270 kr

Anmälningsformulär

 

Jul på Marielund

23-26 december, söndag eftermiddag-onsdag förmiddag

Vi inbjuds att fira jul med Kristi födelse i centrum. I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest förundras vi över att Gud har blivit människa. Gud, den oändlige, går in i det mänskliga livets begränsningar och visar oss sin kärlek. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss och får tid för det väsentliga. 

Ledare: p Philip Geister SJ, uppskattad andlig vägledare och direktor för Newmaninstitutet

Pris: 2 230 kr

Anmälningsformulär

 

Påskreträtt 

18-21 april, skärtorsdag eftermiddag-påskdagens lunch

Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. Under påsken befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Vi får följa det, ana djupet i påsken och fira dess gudstjänster.

Ledare: p. Ulf Jonsson SJ

Pris: 1 980 kr

Anmälningsformulär

 

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

10-12 maj, fredag kväll-söndag lunch

Redan aposteln Paulus använde förnuftsargument i sin förkunnelse och tidigt i Kyrkan utvecklas apologetiken som metod. I vårt sekularistiska och pluralistiska samhälle är behovet av att resonera och argumentera med förnuftet - dvs det som förenar alla människor - om den kristna trons grundläggande frågor större än tidigare. Formuleringar om att tron söker förståelse och om att tro för att kunna förstå, uttrycker en klassiskt kristen syn på tro och förnuft som goda grannar, inte fiender, som samverkar för att leda oss till sanningen. Några av de frågor som behandlas är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Ledare: p Thomas Idergard SJ, jesuit

Pris: 1 000 kr; kateketer 600 kr; ungdomar max 28 år 300 kr

Anmälningsformulär

 

Familjedagar

19-23 juni

Under familjedagarna får vi ta del i olika program, fest och lek, fira gudstjänst och utbyta erfarenheter med andra familjer. Vi får tid för varandra, kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren. Bland de medverkande finns kardinal Anders Arborelius, dominikanen och ungdomsprästen Pierre-André Mauduit, franciskanen och ungdomsprästen Witold Mlotkowski, Katarina och Lars-Lennarth Larsson, medarbetare på Marielund med flera. 

Anmälningsformulär

 

Mariavallfärd

17 augusti, lördag

Vallfärd med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen.

Kl. 11.15 samling vid Nyckelby Lanthandel på Ekerö. Vandring med bön av rosenkransen. Ca kl 12.15 mässa. Sång av barn- och ungdomskören Pueri Cantores. Picknick på medhavd matsäck. Kaffeservering. Sakramental välsignelse i Marielunds kapell. Vallfärden leds av nuntien ärkebiskop James Patrick Green.

Stockholms dekanat arrangerar vallfärden.

Läs mer

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------