Välkommen till reträtter, kurser och andra

program på Stiftsgården Marielund

 

 

Kallad till helighet - "konvertitreträtt"

16-18 februari, fredag kväll - söndag lunch

Till reträtten välkomnas både de som nyligen konverterat och de som ser fram emot sin konversion. Den är ett tillfälle till fördjupning tillsammans med vår biskop kardinal Anders Arborelius OCD. Vi är skapade av Gud och ämnade att bli förvandlade av hans helighet. I Kyrkans gemenskap övar vi oss i att i allt finna en mötesplats med Gud.

Anmälningsformulär

 

Påskreträtt

29 mars-1 april, skärtorsdagens eftermiddag-söndag påskdagens lunch

Genom sin uppståndelse har Kristus pånyttfött allt. Guds kärlek och hoppet, inte ondskan och uppgivenheten, har fått sista ordet. Ingenting är längre meningslöst. Under påsken befinner vi oss i centrum för den mänskliga historiens drama. Vi får följa det, ana djupet i påsken och fira dess gudstjänster. 

Ledare: f Miroslaw Dudek, erfaren själasörjare och reträttledare

Anmälningsformulär

 

Kyrkan, helgonen och evangelisationen

20-22 april, fredag kväll-söndag lunch

Kursledarna berättar: "Vi vill utifrån vårt perspektiv och den andliga resa vi gjort, samtala om den upptäckt Kyrkan var för oss och de rika skatter som finns där för oss alla. Vi kommer också beröra några helgons liv som betytt mycket för oss och som verkade för världens omvändelse. Med dem som förebilder kan vi växa i frimodighet och färdighet i att ge vittnesbörd om den katolska tron för de människor vi möter i vardagen." Kursen ordnas av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Ledare: Birgitta och Ulf Ekman 

Anmälningsformulär

 

Familjehelg - Med den helige Franciskus i Jesu fotspår

10-13 maj, torsdag eftermiddag-söndag lunch

Under familjehelgen får vi ta del i olika program, fest och lek, fira gudstjänst och utbyta erfarenheter med andra familjer. Den ger oss tid för varandra, vi kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren. Vi, som många före oss, låter oss inspireras av den helige Franciskus som helt ville följa i Jesu fotspår. Hans liv smittade av sig. Där fanns en djup tro och bön, glädje och enkelhet, fridsamhet och kärlek och en närhet till hela Guds skapelse med naturen och djuren. För barn och ungdomar ordnas särskilda program under delar av dagarna. Bland de medverkande finns sekularfranciskanen Tomislav och Maria Azdajic, Anna Dunér och medarbetare från Marielund.

Anmälningsformulär

 

Reträtt

17-19 augusti, fredag kväll-söndag lunch

Ledare: biskop kardinal Anders Arborelius

Anmälningsformulär

 

Mariavallfärd

18 augusti, lördag

Vallfärd med anledning av högtiden för Jungfru Marie upptagning i himlen.

Kl. 11.15 samling vid Nyckelby Lanthandel på Ekerö. Vandring med bön av rosenkransen. Ca kl 12.15 mässa. Sång av barn- och ungdomskören Pueri Cantores. Picknick på medhavd matsäck. Kaffeservering. Sakramental välsignelse i Marielunds kapell.

Stockholms dekanat arrangerar vallfärden. Den ger oss möjlighet att komma samman i bön.

Läs mer 

 

 ------------------------------------------------------------------------------